เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ

จ.กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-2 รูป จากทั้งหมด 2 รูป

เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ่ในปีมะเส็ง พ.ศ.2460 ดังบันทึกที่กล่าวถึงสถานีรถไฟสุดทางในพระนครศรีอยุธยานั้นว่าได้รับความเสียหายมาก มีส่วนอื่นๆ ที่เสียหายคือนาข้าวของชาวนา ต้องนำวัวควายมาเลี้ยงตามที่สูง พอถึงเดือนพฤศจิกายน น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ไหลลงสู่ กรุงเทพฯ ประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง กรุงเทพฯ จึงถูกน้ำท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีบันทึกไว้ว่า วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2460 น้ำได้ท่วมกรุงเทพฯไปทั่วบริเวณ ประชาชนต้องนั่งเรือติดท้ายเครื่องแล่นไปตามถนน