การทารุณกรรม 6 ตุลา 2519

จ.กรุงเทพมหานคร

ภาพการทารุณกรรม การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม