การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จ.กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มบุคคลที่ประกอบไปด้วยผู้นำทหารเหล่าทัพต่างๆและพลเรือน ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ