ปกนิยายเรื่อง ทางนรก

ปกนิยายเรื่อง ทางนรก พิมพ์เมื่อ 1 กรกฏาคม 2476 ห้องสมุด พ.อ.สมชาย หอมจิตร สไลด์เอนก1992