วิจิตรวรรณกรรม เฉลิมวุฒิ วาดปก

วิจิตรวรรณกรรม เฉลิมวุฒิ วาดปก สำนักพิมพ์เพลินจิตต์ พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2492 (ห้องสมุดเอนก นาวิกมูล)