ปกละครร้องเรื่อง จันทร์เจ้าขา ของพรานบูรพ์

ปกละครร้องเรื่อง จันทร์เจ้าขา ของพรานบูรพ์ วาดปกโดย ลิมวุฒิ นาย ต.เง๊กชวน จัดพิมพ์ ไม่ระบุปีพิมพ์ ต้องเทียบจากละครร้องร่วมสมัยอื่น ๆ เช่น ห้วยแก้ว (ชุดนั้น เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน วาดปก) อนุมานว่าวาดราว พ.ศ.2477-2479