ปกของรักตกตม วาดโดยลิมวุฒิ

ปกของรักตกตม วาดโดยลิมวุฒิ พิมพ์ราวช่วง พ.ศ.2490 (ไม่ระบุปีพิมพ์ต้องอนุมานเอาเอง) ห้องสมุด เอนก นาวิกมูล