ปกและภาพประกอบนิตยสารสมานมิตร

ปกและภาพประกอบนิตยสารสมานมิตร บรรเทอง ที่เฉลิมวุฒิเป็นคนวาด เจ้าของและผู้จัดการ ฉบับที่ 1 เมษายน 2470 ปีที่1 เล่ม 7 ห้องสมุด เอนก นาวิกมูล