ปกหนังสือประกอบภาพยนตร์เรื่อง เลือดชาวนา

 

ปกหนังสือประกอบภาพยนตร์เรื่อง เลือดชาวนา ฉายเมื่อ กรกฏาคม พ.ศ.2479 ถ่ายจาก อ.วราพร สุรวดี