ยักษ์วัดแจ้ง(วัดอรุณราชวราราม)

จ.กรุงเทพมหานคร

ยักษ์วัดแจ้ง หรือยักษ์วัดอรุณราชวราราม มีรูปลักษณะตามแบบวรรณคดีรามเกียรติ์ มีอยู่ด้วยกัน 2 ตน สูงประมาณ 3 วา ตนแรกมีกายสีขาว มีชื่อว่าสหัสเดชะ (แปลว่า มีกำลังนับพัน) ตนที่ 2 มีกายสีเขียว มีชื่อว่า ทศกัณฐ์ปั้นด้วยปูน ประดับกระเบื้อง เคลือบสีเป็นลวดลายรูปลักษณะและเครื่องแต่งตัว สำหรับยักษ์คู่นี้เป็นยักษ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่แทน2 ตนเดิม ซึ่งชำรุดทรุดโทรมไป(คู่แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยฝีมือปั้นของหลวงเทพกัน)

ที่มาของภาพ : David, Bonnie. Postcards of old Siam. Singapore : Times Editions Marshall Cavendish , 2005.

ที่มาของข้อมูล : http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/165773/