ยักษ์วัดแจ้ง

จ.กรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง มีพญายักษ์ยืนเฝ้าซุ้มประตูยอดมงกุฎอยู่ ๒ ตน มือทั้งสองกุมกระบอง ยักษ์กายสีขาวชื่อ สหัสเดชะ และยักษ์กายสีเขียวชื่อ ทศกัณฐ์ ปั้นด้วยปูน ประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายเครื่องแต่งตัว ส่วนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ มีพญายักษ์ยืนเฝ้าซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปอยู่ ๒ ตน ยักษ์กายสีแดงชื่อ พญาสัทธาสูร และยักษ์กายสีเขียวชื่อ พญาขร มีตำนานเรื่องยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์ต่อสู้กันจนเกิดเป็นท่าเตียน ลักษณะเด่นเชิงรูปธรรม : ยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์มีรูปลักษณ์สง่างาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งหน้าตาที่ดูดุดัน รูปร่างที่มั่นคงแข็งแรง สีสันสดใส และมีลวดลายปูนปั้นที่อ่อนช้อยตามเอกลักษณ์เฉพาะของไทย

ลักษณะเด่นเชิงนามธรรม : คนโบราณเชื่อว่ายักษ์ที่เฝ้าซุ้มประตูมีอิทธิฤทธิ์ในการขับไล่ภูติ ผี ปีศาจ จึงมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีค่าที่อยู่ด้านใน

ที่มาภาพ : อเนก นาวิกมูล. วังบ้านฐานถิ่น. กรุงเทพฯ : แสงดาว , 2549.

ที่มาข้อมูล : http://50.57.64.212/sme/