ปรากฏการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรค

มิวเซียมสยาม

ฝ่าย/แผนก: กิจกรรม
วันที่ลงทะเบียน: 7/8/2555
ประเภท: เกม
ขนาดและมิติ: กว้าง 29.5 ซม. สูง 21 ซม.
รูปแบบ: กระดาษแข็ง พิมพ์ 4 สี 1 หน้า 
รายละเอียดอื่นๆ: 1 ชุดมี 5 ใบ