มิวเซียมเฟสติวัล Museum Fastival 2015

มิวเซียมสยาม

ฝ่าย/แผนก: เครือข่าย
วันที่ลงทะเบียน: 22/7/2558
ประเภท: เข็มกลัด
ขนาดและมิติ: เข็มกลัดวงกลม ขนาด กว้าง 4.5 ซ.ม. สูง 4.5 ซ.ม.
รูปแบบ: สกรีนลาย 4 สี
รายละเอียดอื่นๆ: "ข้าว เกลือ โลหะ" นิทรรศการ มิวเซียม เฟสติวัล จัดแสดง 16-18 กรกฏาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น