มิวเซียมเฟสติวัล 2010

มิวเซียมสยาม

ฝ่าย/แผนก: เครือข่าย
วันที่ลงทะเบียน: 8/8/2555
ประเภท: เข็มกลัด
ขนาดและมิติ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.
รูปแบบ: โลหะ
รายละเอียดอื่นๆ: ของที่ระลึกงาน มิวเซียมเฟสติวัล 2010