พิพิธพาเพลิน ตอนพิเศษ เทศกาลวันเด็ก 2554

มิวเซียมสยาม

ฝ่าย/แผนก: กิจกรรม
วันที่ลงทะเบียน: 8/8/2555
ประเภท: เข็มกลัด
ขนาดและมิติ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 ซม.
รูปแบบ: โลหะ
รายละเอียดอื่นๆ: ของที่ระลึกงาน พิพิธพาเพลิน ตอนพิเศษ เทศกาลวันเด็ก 2554