สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

มิวเซียมสยาม

ฝ่าย/แผนก: วิชาการ
วันที่ลงทะเบียน: 5/9/2557
ประเภท: แผ่นพับ
ขนาดและมิติ: กว้าง 15 ซม. สูง 21 ซม.
รูปแบบ: กระดาษ พิมพ์ 4 สี
รายละเอียดอื่นๆ: แผ่นพับแนะนำสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ