เครื่องประทินผิว

มิวเซียมสยาม

ฝ่าย/แผนก: กิจกรรม
วันที่ลงทะเบียน: 3/1/2557
ประเภท: แผ่นพับ
ขนาดและมิติ: กว้าง 10 ซม. สูง 14.5 ซม.
รูปแบบ: กระดาษ พิมพ์ 4 สี
รายละเอียดอื่นๆ: แผ่นพับกิจกรรม Workshop:เครื่องประทินผิว "หอมละมุนกลิ่นสมุนไพร"