อำลา ปริศนาแห่งลุกปัด

ฝ่าย/แผนก: วิชาการ
วันที่ลงทะเบียน: 6/7/2556
ประเภท: แผ่นพับ
ขนาดและมิติ: กว้าง 9.5 ซม. สูง 20.5 ซม.
รูปแบบ: กระดาษ พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พร้อมสติกเกอร์
รายละเอียดอื่นๆ: แผ่นพับนิทรรศการ ปริศนาแห่งลูกปัด