The Fluorescent People

มิวเซียมสยาม

ฝ่าย/แผนก: วิชาการ
วันที่ลงทะเบียน: 6/7/2555
ประเภท: สูจิบัตร
ขนาดและมิติ: กว้าง 17 ซม. สูง 24 ซม.
รูปแบบ: กระดาษ พิมพ์ 4 สี 12 หน้า
รายละเอียดอื่นๆ: สูจิบัตรนิทรรศการ The Fluorescent โดย Marc Lathuilliere