Muse Around The World


“Connected Worlds” น้ำตกอันชุ่มฉ่ำ งานจัดแสดงงานศิลปะที่ออกแบบให้โต้ตอบกับผู้เข้าชมได้

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-6 รูป จากทั้งหมด 6 รูป

สำหรับเด็ก ๆ จำนวนมาก พิพิธภัณฑ์คือประสบการณ์การเรียนรู้แบบนิ่ง ๆ แต่ผลงาน น้ำตกอันชุ่มฉ่ำและน่าทึ่ง ชิ้นนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด คือ ลงมือทำมากกว่ายืนดูอยู่เฉย ๆ
 
 
“Connected Worlds” ถูกพัฒนาโดย “Design I/O”สตูดิโอที่เชี่ยวชาญด้านสร้างสรรค์งานออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อันล้ำยุค เป็นการร่วมมือกันระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสตูดิโอเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานศิลปะที่จัดแสดงไว้ในหอวิทยาศาสตร์แห่งนิวยอร์ก (หรือ New York Hall of Science) และสำหรับผลงานศิลปะที่ว่านี้ที่ประกอบไปด้วยระบบนิเวศที่แตกต่างกันไป 6 ประเภท ที่ได้แก่ ป่า ทะเลทราย พื้นที่ชุ่มน้ำ หุบเขา อ่างเก็บน้ำ และที่ราบลุ่ม ซึ่งแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ ต้นไม้ รวมไปถึงสัตว์ที่แตกต่างกันไปตามระบบของตนเอง ทว่าทุกประเภทจะต้องใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกัน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้จัดแสดงแผ่ออกไปบนผนังพิพิธภัณฑ์
 
 
 
โดยระบบนิเวศแต่ละประเภทจะเชื่อมต่อถึงกันด้วยแผ่นพื้นที่ตอบโต้ได้และน้ำตกเสมือนที่ตั้งตระหง่านอยู่สูงขึ้นไป อาจอธิบายให้เห็นภาพได้มากขึ้นว่า สภาพแวดล้อมจะถูกหล่อเลี้ยงจากน้ำตกที่สูงถึง 38 ฟุต และยังไหลบ่าข้ามไปยังพื้นห้องที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้เข้าชมได้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,300 ตารางฟุต และในขณะที่ผู้เข้าชมโต้ตอบกับ Connected World ก็จะสามารถสำรวจสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันได้ และได้วางแผนรักษาระบบนิเวศให้สมดุล
 
 
รวมทั้งได้สัมผัสการกระทำต่าง ๆ ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง น้ำตกนี้ยังช่วยให้เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ได้สนุกรวมถึงมีโอกาสเรียนรู้เรื่องพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแต่ละประเภทผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์
 
 
โดยเป้าหมายของการจัดแสดงคือ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หันมาสนใจวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนและความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศกับผู้เข้าชม Connected World ผลงานชิ้นใหม่อันเป็นนวัตกรรมของ หอวิทยาศาสตร์แห่งนิวยอร์ก (New York Hall of Science หรือNYSCI) เปิดให้เข้าชมฟรี
 
ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก trendhunter.com, nysci.org และ vimeo.com