Muse Mag Online Vol. 20 : บันเทิงไทย ใส่ใจในความเชื่อ


Muse to go : ห้องไทยเชื่อ มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-6 รูป จากทั้งหมด 6 รูป

ห้องไทยเชื่อ

 

 

  

 

ความเชื่อของไทย บางทีก็ดูซับซ้อน บางทีก็ดูง่ายตรงไปตรงมา

เป็นเพราะเรามี "ผี" เป็นรากฐานความเชื่อดั้งเดิม

ที่หลอมรวมกับ พุทธ และพราหมณ์ อย่างแนบสนิท

จนเกิดความเชื่อหลากหลายแบบไทยๆ

ทุกวันนี้เรายังสร้างสรรค์ความเชื่อใหม่ๆ จากรากฐานเดิมอยู่เสมอ

จนถึงขั้นปลุกเสกตัวการ์ตูนญี่ปุ่น ตุ๊กตาสมัยใหม่ ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

นี่แหละความเชื่อแบบไทยๆ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

 

 =======================

              ห้องนี้ได้รวบรวมวัตถุทางความเชื่อส่วนหนึ่งของเมืองไทย จำนวน ๑๐๘ สิ่ง ครอบคลุมทั้งความเชื่อเรื่อง ผี พุทธศาสนา พราหมณ์ และความเชื่อแบบไทยๆ ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ภายในห้องนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลองความเชื่อรูปแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย