สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Muse Mag Online Vol. 17 : เพราะทุกการเรียนรู้ สนุกกว่าที่คิด


Muse You : ชีวิตฉันเปลี่ยน เมื่อได้เรียนรู้จากเด็กๆ

Museum Siam

การเรียน เปลี่ยนชีวิต : ความคิดฉันเปลี่ยนเมื่อได้เรียนรู้จากเด็กๆ

 

 

            “ติวเตอร์” อาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าอาชีพติวเตอร์เป็นอาชีพที่สบาย ทำให้อาชีพนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่หลายคนเริ่มหันมาประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าอาชีพติวเตอร์เป็นอาชีพที่สบาย จนกระทั่งทำงานเสริมเป็นติวเตอร์จากการชักชวนของเพื่อนร่วมสถาบัน ผมจึงอยากที่จะนำเสนอประสบการณ์ของตนเองว่าอาชีพติวเตอร์ให้อะไรกับผมมากกว่าที่ผมต้องการ

            ผมเริ่มทำงานเสริมเป็นติวเตอร์เพียงเพราะว่าต้องการทำงานที่สบาย สอนเสร็จก็กลับบ้าน แต่ระยะเวลามากกว่า 1 ปีที่ผมได้เป็นติวเตอร์ ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากอาชีพนี้ สิ่งแรกที่ผมที่ได้เรียนรู้คือความแตกต่างของเด็ก ผมพบว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนมีประสิทธิภาพทางด้านการเรียนแตกต่างกัน กลุ่มหนึ่งเรียนรู้ไว เข้าใจในบทเรียนใหม่ได้ง่าย และอีกกลุ่มหนึ่งเรียนรู้ช้า ต้องใช้วิธีการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป คือ คอยตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนอยู่บ่อยครั้งเพื่อตรวจสอบว่าเด็กนักเรียนเข้าใจหรือไม่

            สิ่งที่ผมได้เรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งคือความต้องการของเด็ก เด็กนักเรียนที่มาเรียนกับผมส่วนใหญ่ต้องการที่จะเพิ่มผลการเรียนของตนเองและให้เหตุผลว่าเรียนในโรงเรียนแล้วไม่เข้าใจต้องการศึกษาเพิ่มเติม และอีกส่วนหนึ่งต้องการปูพื้นฐานใหม่ เนื่องจากพื้นฐานความรู้เดิมของเด็กนั้นไม่แข็งแรงพอทำให้เรียนในบทต่อไปไม่เข้าใจและเกิดอคติไม่เปิดรับความรู้ใหม่กับวิชาที่เรียนไม่เข้าใจ

            สิ่งสุดท้ายที่ผมได้เรียนรู้คือการทำงานของติวเตอร์ ผมไม่แน่ใจว่าสถาบันติวเตอร์แห่งอื่นมีหลักการทำงานเหมือนกับสถาบันของผมหรือไม่ แต่สถาบันของผมมีหลักการทำงานคือทุกครั้งที่สอนเสร็จจะต้องประชุมเพื่อรายงานผลว่าเด็กคนไหนเป็นอย่างไรในวิชาที่ตนเองสอน ผมคิดว่าการทำงานแบบนี้แสดงให้เห็นว่าอาชีพติวเตอร์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่สอนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนที่ตนเองสอนอีกด้วย

            สิ่งที่ทำให้ความคิดของผมเปลี่ยนเมื่อได้เรียนรู้การทำงานของติวเตอร์คือเด็กนักเรียน ผมเคยคิดว่าการสอนเด็กหลายคนเป็นเรื่องยาก จนกระทั่งได้ลงมือสอนจริงทำให้ผมทราบว่าเด็กแต่ละคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันและสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อย่างถูกวิธี และผมเคยคิดว่าจะเลิกสอนเพราะเหนื่อยกับการเดินทางแต่ก็ทำไม่ได้ เพราะอาชีพติวเตอร์ทำให้ผมกับเด็กนักเรียนมีความผูกพันกันมากขึ้น ทุกครั้งที่ผมคิดเรื่องนี้ใบหน้าเด็กนักเรียนก็ปรากฏขึ้นในหัวทำให้ต้องหยุดคิดเรื่องนี้ทันที

            จากประสบการณ์การทำงานเป็นติวเตอร์ทำให้ความคิดของผมเปลี่ยนไป อาชีพนี้ให้ความรู้และทักษะในการทำงานรวมถึงความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างผมกับเด็กมากกว่าสิ่งที่ผมต้องการ
ผมหวังว่าบทความนี้จะสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้อ่านที่มีต่ออาชีพนี้ได้ไม่มากก็น้อยเหมือนกับผม
ที่ได้สัมผัสถึงสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้จากการทำงานอาชีพติวเตอร์

 

โดย นายชัยมงคล ปานเพิ้ง

Relate

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560

Muse to go : เข้าใจ ‘ความเป็นไทย’ กับนิทรรศการถอดรหัสไทย

ถ้าหากมีใครตั้งคำถามว่า ‘ความเป็นไทย’ คืออะไร เชื่อว่าคนถูกถามต้องอึ้งไปสักพัก กว่าจะลำดับข้อมูลมหาศาลอันพัลวันในสมอง เรียบเรียบส่งมอบ ‘คำตอบ’ และเชื่อว่าคำตอบที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันเลย

12 มกราคม 2561

01-31

มี.ค.-พ.ค.

Muse Mag Vol. 11 : คำพ่อสอน..ความดีที่พ่อทำ

Muse Mag นิตยสารอ่านสนุก ปลุกแรงบันดาลใจจาก มิวเซียมยาม

28 กุมภาพันธ์ 2560