สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Muse Mag Online Vol. 16 : สีสันที่แซบซ่าและชีวิตที่กล้าจะแตกต่าง


Muse Check-in : นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม ให้คนไทยเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางเพศ

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-2 รูป จากทั้งหมด 2 รูป

 

         “การค้นพบตัวตน แรงบันดาลใจในการเลือกเป็นในสิ่งที่ตนเองต้องการ ตลอดจนสิ่งของที่แสดงถึงการยืนหยัดสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มเพศทางเลือก” ประโยคเหล่านี้เชื่อว่าแฟนๆ มิวเซียมสยามถ้าใครที่ติดตามข่าวสารอยู่น่าจะได้เคยชมวิดีโอไวรัลตัวใหม่ล่าสุดที่เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมส่งสิ่งของ อาทิ ภาพถ่ายความทรงจำในวัยเด็ก ของเล่นของสะสม สิ่งของรอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ พร้อมเรื่องราวที่ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศเข้ามากัน เพื่อนำมาคัดเลือกจัดแสดงในนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561

 

         แม้สถานะของ “เพศอื่น” จะถูกมองในฐานะที่ไม่เท่ากับผู้ชายและผู้หญิง แต่การมีหลักฐานที่แสดงถึงการมีอยู่ของบุคคล “เพศอื่น” ตลอดมาในประวัติศาสตร์ส่งผลให้ผู้คนในสังคมไทยรู้จักและเข้าใจว่าเพศของคนไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ชาย และผู้หญิง หรือมีแค่สองเพศเท่านั้น เช่นเดียวกับปรากฏการณ์การมีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในราชสำนักสยามที่แม้จะถูกระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรทำ

        หากกลับมีตัวอย่างและหลักฐานมากมายให้เห็น ปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์เหล่านี้อาจเป็นเพียงเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่ถูกมองข้าม ไม่ได้มีความหมายมากมายในประวัติศาสตร์กระแสหลัก พอๆ กับที่อาจไม่ได้มีความหมายใดๆ กับวิถีการดำเนินชีวิตของ “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” (หรือ LGBTIQ) ที่เริ่มแสดงตัวตนอย่างเปิดเผยมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน แต่เพราะเราทุกคนต่างก็เป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์ในความหมายของชนชาติไทย ไม่ว่าจะมีเพศวิถีแบบไหน จะไม่ได้เป็น...เคยเป็น...กำลังเป็น...หรืออาจจะเป็น “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ในวันหนึ่งข้างหน้า การได้เข้าใจว่าความหลากหลายทางเพศเป็นปรากฏการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย จะช่วยให้เราทบทวนความคิด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับและเคารพในความเป็นเพศทั้งของตัวเราเองและของคนอื่น

 

 

 

         ความน่าสนใจในประเด็นความหลากหลายทางเพศที่แม้ว่าจะได้รับการกล่าวถึงในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่สังคมเองยังขาดความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ มิวเซียมสยามจึงเตรียมจัดแสดงอีกหนึ่งนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ที่มีเนื้อหาว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ ให้ประชาชาชนเรียนรู้และทำความเข้าใจในความหลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน โดยมีกำหนดจัดแสดงในช่วงกลางปี 2561

 

         และปรากฏการณ์ใหม่ในวงการพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยามได้เปิดตัววิดีโอไวรัลตัวล่าสุดในโลกโซเชียลมีเดีย วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการร่วมเปิดรับสิ่งของและเรื่องราว (Call for Objects and Stories) ที่นำเสนอเรื่องราวความหลากหลายทางเพศในมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่มีเรื่องราวเบื้องหลังของการค้นพบตัวตน ภาพถ่าย ของเล่น ของสะสมที่ชื่นชอบ สิ่งของของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสิ่งของที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันของตนเอง เพื่อนำมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ของมิวเซียมสยาม โดยโครงการเปิดรับสิ่งของและเรื่องราว กิจกรรมดังกล่าวเปิดรับไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

         นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมิวเซียมสยามที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับนิทรรศการของมิวเซียมสยาม โดยการแบ่งปันสิ่งของและเรื่องราวต่างๆ ที่เราเปิดรับอย่างเต็มที่จากทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตาม ประสบการณ์และเรื่องราวด้านความหลากหลายทางเพศในมุมมองต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆ คนได้เข้าใจในตัวตน ช่วยให้สังคมเข้าใจความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น

 

 

 

              นิทรรศการชุดนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชน มีผู้สนใจส่งสิ่งของและเรื่องราวเข้ามาจำนวนมาก อาทิ ภาพถ่ายการแสดงในวัยเด็กที่ทำให้ค้นพบตัวตนด้านความหลากหลายทางเพศ ตุ๊กตาบาร์บี้ ของเล่นของสะสมที่เป็นแรงบันดาลใจในการแสดงออก ชุดแสดงที่ใส่ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันและใบอนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพ ของที่ระลึกจากการยืนหยัดสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมจนได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น

 

        นิทรรศการหมุนเวียน ชุด "ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : นิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ" (Gender Illumination Exhibition) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. - 30 ก.ย. 2561ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น. ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org และ Facebook.com/museumsiamfan

Relate

30-01

มิ.ย.-ก.ค.

เสวนา "ต้มยำกุ้งฯ ในรสกาแฟ"

มสนทนารสชาติหวานขมกับ คุณปิยชาติ ไตรถาวร เจ้าของร้าน "Gallery กาแฟดริป"

30 มิถุนายน 2560

14-16

ก.พ.-ก.พ.

พระนคร On Postcard

ไปรษณียบัตรสิ่งพิมพ์นำสมัย ในวันนั้น โปสการ์ดที่ระลึก ในวันนี้ บันทึกแห่งความทรงจำ ในวันหน้า

12 กุมภาพันธ์ 2563

[Workshop]เราจะเชื่อมโยงมิวเซียมสยามสู่ห้องเรียนได้อย่างไร

เราจะเชื่อมโยงมิวเซียมสยาม</br> สู่ห้องเรียนได้อย่างไร</br> กรณีศึกษา นิทรรศการ "ถอดรหัสไทย"

5 เมษายน 2562

Muse Mag ฉบับที่ 7

เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2558 | นิตยสารเสริมแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์การเรียนรู้ โดย มิวเซียมสยาม

18 ธันวาคม 2560