The King Bhumibol s Birthday 5 December

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แกลเลอรี

วันพ่อ พ.ศ.2558 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 / วันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะแม


เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 58 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน และเทศบาลเมืองหัวหิน จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีการประกอบพิธีสำคัญดังนี้
ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณถนนแนบเคหาสน์ หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่


ที่มา http://www.huahin.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1352:-88--5--2558&catid=44:2015-02-04-03-47-04&Itemid=103

Relate

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำให้ชาวไทยทุกคน ต่างทำกิจกรรมวันพ่อมากมาย

18 พฤศจิกายน 2559

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำให้ชาวไทยทุกคน ต่างทำกิจกรรมวันพ่อมากมาย

17 พฤศจิกายน 2559

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำให้ชาวไทยทุกคน ต่างทำกิจกรรมวันพ่อมากมาย

17 พฤศจิกายน 2559

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำให้ชาวไทยทุกคน ต่างทำกิจกรรมวันพ่อมากมาย

18 มกราคม 2560