1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. คลังความรู้ออนไลน์
SELECT BANNER_PATH_DESKTOP_LOC AS BANNER_PATH FROM trn_content_cate_banner WHERE CONTENT_CAT_ID = AND SUB_CONTENT_CAT_ID = 0