สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

สิงห์บุรี

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

30 พฤศจิกายน 2563

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ วัสดุทำจากโลหะ มีลักษณะยกหัตถ์ซ้ายจีบนิ้วถือจีวร บนฐานบัวคว่ำ บัวหงาย

ควายทอง

30 พฤศจิกายน 2563

โมเดลจำลองรูปควายพาหนะคู่กายนายทองเหม็นในการสู้รบกับกองทัพพม่าที่ยกทัพเข้าตีบ้านบางระจัน

คณฑี

30 พฤศจิกายน 2563

วัสดุทำจากดินเผา ใช้สำหรับใส่ของเหลว ด้านในมีไส้กรองสำหรับกรองใบชา พวยทรงป่องขนาดเล็กด้านข้างใช้ระบายไอน้ำและรักษาอุณหภูมิ

พระนครศรีอยุธยา

หัวโขนพระภรตมุนี

28 พฤศจิกายน 2563

เป็นมหาฤาษีผู้เป็นบรมครูแห่งนาฏศิลป์ เป็นผ็นผู้รจนา (แต่ง) คัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ลักษณะหัวโขน นิยมทำหน้าสีทอง ...

หัวโขนนิลนนท์

28 พฤศจิกายน 2563

เป็นบุตรของพระเพลิง และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการรบ จึงมักได้รับภารกิจเข้าไป "ก่อการ" ในฝ่ายศัตรูอยู่เป็นประจำ ...

หัวโขนพระพิราพ

28 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะหัวโขน ลักษณะหน้าแปลกจากยักษ์อื่นคือ หน้ากางคางออกเรียกว่า หน้าจาวตาล สีม่วงเด่น หรือสีน้ำรัก หรือสีทอง ปากแสยะตาจระเข้ หัวโล้น สวมกระบังหน้า เป็นเทพอสูรผู้ทรงฤทธิ์ ...