พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

โถลายครามมีฝาปิด

21 พฤษภาคม 2562

ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 24

พระพุทธรูปสำริดสุโขทัย

21 พฤษภาคม 2562

ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย

พระพุทธรูปสำริด

17 พฤษภาคม 2562

พุทธรูปสำริดปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบศิลปะล้านนา