พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก

ไม้แกะสลักแผงพระพิมพ์

14 มิถุนายน 2562

เป็นเครื่องสักการะ อันหมายถึงการสร้างพระพุทธรูปในจำนวนต่างๆ