อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

สัตภัณฑ์

21 พฤษภาคม 2562

สัตภัณฑ์ไม้สลัก ลงรัก ทาชาด ปิดทอง ประดับกระจกสี ฉากสลักเป็นลายนาคเกี้ยว 8 ตัว

ช้างยืน

21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปช้างเผือก ยืนบนฐานเรียบทาสีแดง ช้างยืนสี่ขา ขาหน้าซ้ายงอขึ้นเล็กน้อย งวงแตะพื้น

สิงห์

21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปสิงห์ ลงรัก ทาชาด ปิดทอง มีลักษณะคล้ายกิเลนในศิลปะจีน

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

เขาเกวียน หรือหัวเกวียน

22 พฤษภาคม 2562

เพื่อประดับบนหัวเกวียนเพื่อแสดงให้เห็นรสนิยมของเจ้าของเกวียน

กระเป๋าเดินทางที่สานด้วยหวาย

14 มิถุนายน 2562

กระเป๋าเดินทางที่สานด้วยหวาย เป็นภาชนะสำหรับใส่สัมภาระในการเดินทาง

นัตพม่า (ยังไม่พบข้อมูล / ชื่อเรียก)

22 พฤษภาคม 2562

นัต มาจากคำว่า นาถ ในภาษาบาลี หมายถึง ผู้เป็นที่พึ่ง นัตสร้างได้จากวัสดุหลายประเภท