สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

พิษณุโลก

กระต่ายขูดมะพร้าว

17 กุมภาพันธ์ 2563

กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นเครื่องมือสำหรับขูดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา

กระบอกน้ำมันหยอดเกวียน

22 พฤษภาคม 2562

ใช้น้ำมันหยอดลงที่แกนเพลา วงล้อ 2 วงแล้ว เนื่องจากมีแกนเหล็กและรูดุม

แอบ

22 พฤษภาคม 2562

อายุราวปลายพุทธศตวรรษ ที่ 25 ปี พ.ศ. 2475-2500

อุตรดิตถ์

ซิ่นตีนจก(ผ้าทอลับแล)

14 มิถุนายน 2562

ผ้าทอเมืองลับแล เป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสำหรับนุ่งห่มหรือใช้ในครัวเรือน

โมเดลดาบเหล็กน้ำพี้

14 มิถุนายน 2562

เหล็กน้ำพี้ ประกอบด้วยแร่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แข็งแกร่ง และเหนียวเป็นพิเศษ

กระเป๋าผ้าลายตีนจก

17 พฤษภาคม 2562

ทำมาจากผ้าทอลายตีนจกซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของลับแล

พะเยา

โถลายครามมีฝาปิด

21 พฤษภาคม 2562

ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 24

พระพุทธรูปสำริดสุโขทัย

21 พฤษภาคม 2562

ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย

พระพุทธรูปสำริด

17 พฤษภาคม 2562

พุทธรูปสำริดปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบศิลปะล้านนา

ลำปาง

ไม้แกะสลักแผงพระพิมพ์

14 มิถุนายน 2562

เป็นเครื่องสักการะ อันหมายถึงการสร้างพระพุทธรูปในจำนวนต่างๆ

ลำพูน

เศียรเทวดา

22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

เศียรเทวดา

22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

ยังไม่พบข้อมูลชื่อเรียก

22 พฤษภาคม 2562

โบราณวัตถุจาก เจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม (เจดีย์ประธาน)

เชียงราย

สัตภัณฑ์

21 พฤษภาคม 2562

สัตภัณฑ์ไม้สลัก ลงรัก ทาชาด ปิดทอง ประดับกระจกสี ฉากสลักเป็นลายนาคเกี้ยว 8 ตัว

ช้างยืน

21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปช้างเผือก ยืนบนฐานเรียบทาสีแดง ช้างยืนสี่ขา ขาหน้าซ้ายงอขึ้นเล็กน้อย งวงแตะพื้น

สิงห์

21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปสิงห์ ลงรัก ทาชาด ปิดทอง มีลักษณะคล้ายกิเลนในศิลปะจีน