พิษณุโลก

กระต่ายขูดมะพร้าว

14 มิถุนายน 2562

กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นเครื่องมือสำหรับขูดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา

กระบอกน้ำมันหยอดเกวียน

22 พฤษภาคม 2562

ใช้น้ำมันหยอดลงที่แกนเพลา วงล้อ 2 วงแล้ว เนื่องจากมีแกนเหล็กและรูดุม

แอบ

22 พฤษภาคม 2562

อายุราวปลายพุทธศตวรรษ ที่ 25 ปี พ.ศ. 2475-2500

อุตรดิตถ์

ซิ่นตีนจก(ผ้าทอลับแล)

14 มิถุนายน 2562

ผ้าทอเมืองลับแล เป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสำหรับนุ่งห่มหรือใช้ในครัวเรือน

โมเดลดาบเหล็กน้ำพี้

14 มิถุนายน 2562

เหล็กน้ำพี้ ประกอบด้วยแร่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แข็งแกร่ง และเหนียวเป็นพิเศษ

กระเป๋าผ้าลายตีนจก

17 พฤษภาคม 2562

ทำมาจากผ้าทอลายตีนจกซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของลับแล

พะเยา

โถลายครามมีฝาปิด

21 พฤษภาคม 2562

ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 24

พระพุทธรูปสำริดสุโขทัย

21 พฤษภาคม 2562

ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย

พระพุทธรูปสำริด

17 พฤษภาคม 2562

พุทธรูปสำริดปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบศิลปะล้านนา

ลำปาง

ไม้แกะสลักแผงพระพิมพ์

14 มิถุนายน 2562

เป็นเครื่องสักการะ อันหมายถึงการสร้างพระพุทธรูปในจำนวนต่างๆ

ลำพูน

เศียรเทวดา

22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

เศียรเทวดา

22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

ยังไม่พบข้อมูลชื่อเรียก

22 พฤษภาคม 2562

โบราณวัตถุจาก เจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม (เจดีย์ประธาน)

เชียงราย

สัตภัณฑ์

21 พฤษภาคม 2562

สัตภัณฑ์ไม้สลัก ลงรัก ทาชาด ปิดทอง ประดับกระจกสี ฉากสลักเป็นลายนาคเกี้ยว 8 ตัว

ช้างยืน

21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปช้างเผือก ยืนบนฐานเรียบทาสีแดง ช้างยืนสี่ขา ขาหน้าซ้ายงอขึ้นเล็กน้อย งวงแตะพื้น

สิงห์

21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปสิงห์ ลงรัก ทาชาด ปิดทอง มีลักษณะคล้ายกิเลนในศิลปะจีน