Museum Engagement

[Workshop]เราจะเชื่อมโยงมิวเซียมสยามสู่ห้องเรียนได้อย่างไร

21 ธันวาคม 2561

เราจะเชื่อมโยงมิวเซียมสยาม</br> สู่ห้องเรียนได้อย่างไร</br> กรณีศึกษา นิทรรศการ "ถอดรหัสไทย"