สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Museum Engagement

ย่างก้าวกับกาลเวลา

25 สิงหาคม 2563

นิทรรศการผสานวัยใน “ล่องรอยราชดำเนิน” ตอนที่ 3 ย่างก้าวกับกาลเวลา

นิทรรศการผสานวัย ใน "ล่องรอยราชดำเนิน" ตอนที่ 1

28 กรกฎาคม 2563

คุณดาราณี เวชพงศา และ กองบรรณาธิการ Museum's Core

Muse Infographic

พระสยามเทวาธิราช สปิริตของเมืองไทย

30 กันยายน 2563

พระสยามเทวาธิราช สปิริตของเมืองไทย

ล่องรอยราชดำเนิน นิทรรศการผสานวัย บูรณาการแหล่งเรียนรู้ ครบในที่เดียว

30 กันยายน 2563

ล่องรอยราชดำเนิน นิทรรศการผสานวัย บูรณาการแหล่งเรียนรู้ ครบในที่เดียว

ถอดรหัสชื่อถนนรอบพระราชวังดุสิต

30 กันยายน 2563

ถอดรหัสชื่อถนนรอบพระราชวังดุสิต