Muse Around The World

ส่าหรีสะบัดเมื่อ V&A จัดนิทรรศการผ้าอินเดีย

4 พฤษภาคม 2561

นิทรรศการผ้าอินเดียในชื่อ The Fabric of India อันเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล V&A India Festival ที่เป็นมหกรรมรวมเสน่ห์แห่งชมพูทวีปเอาไว้ในที่เดียว


สัมผัสวัฒนธรรมแบบเพอรานากัน ก่อนกลับบ้านที่สนามบินชางกี

20 เมษายน 2561

สนามบินที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชม "มิวเซียม" ก่อนบินกลับบ้านได้


The New Museum of Contemporary Art พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยกลางเมือง

23 มีนาคม 2561

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยกลางเมือง ที่นำเสนอทางใหม่ของศิลปะอยู่เสมอ