Muse Around The World

บ้านใหม่ของพิพิธภัณฑ์รถประจำทางสุดคลาสสิคในอังกฤษ

29 มิถุนายน 2561

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงรถบัสและรถโค้ชที่เคยแล่นและเปิดให้บริการผู้คนบนเกาะไอล์ออฟไวท์ สำหรับผู้ที่ชอบเรียนรู้เรื่องราวในอดีต ต้องรู้ดีว่ารถโบราณ เป็นอีกหนึ่งประเภทของเก่าที่มีเสน่ห์เสมอ...Seeing the unseen : the exhibition นิทรรศการเปิดโลกทัศน์สู่วัยรุ่น

25 พฤษภาคม 2561

พิพิธภัณฑ์ Scienceworks ใช้วิธีการใหม่ในการดึงดูดเยาวชนที่สนใจเรื่อง Stem ด้วยผลการเล่นที่ขี้เล่น สร้างสรรค์เป็นนิทรรศการที่ไม่เหมือนใ