Muse Around The World


นิทรรศการสำหรับผู้ที่หลงใหลมหากาพย์สงครามอวกาศ "STAR WARS™ Identities: The Exhibition"

4 ตุลาคม 2561

เคยสงสัยกันไหมครับว่า ถ้าเราได้อยู่ในจักรวาลของภาพยนตร์ "STAR WARS™" เราจะได้เป็นตัวละครแบบไหนกัน จะอยู่ข้างแสงสว่างหรือความมืด นิทรรศการชุดนี้ จะพาทุกคนร่วมผจญภัยและค้นหาตัวตนของคุณไปพร้อมๆ กัน กับนิทรรศการ ชุด "STAR WARS™ Identities: The Exhibition"


นิทรรศการประติมากรรมทองสัมฤทธิ์กรีกที่พิพิธภัณฑ์เจ. พอล เก็ตตี้ ในแอลเอ

7 กันยายน 2561

J.Paul Getty Museum รวบรวมมาจัดแสดงให้คอศิลปะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สัมผัสด้วยตากลางเมืองลองแองเจลิสในนิทรรศการประติมากรรมเฮนเลนนิสติคภายใต้ชื่อ 'The Power and Pathos” (Bronze Sclpture of Hellenistic world)