ประเภทเครื่องปั้นดินเผา

ชามลายหอยสังข์

17 พฤศจิกายน 2561

ชามลายหอยสังข์ (หมายเลขวัตถุ - ndmi024 )

ภาชนะดินเผารูปวัว

7 มิถุนายน 2559

ภาชนะดินเผารูปวัว (หมายเลขวัตถุ - ndmi006)