ประเภทโลหะ

พาน

7 มิถุนายน 2559

พาน (หมายเลขวัตถุ - ndmi301)

ขวานปากนกแก้ว

7 มิถุนายน 2559

ขวานปากนกแก้ว (หมายเลขวัตถุ - ndmi194)