สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ภาพบุคคล

แฝดสยามอิน-จัน

6 กรกฎาคม 2561

รูปแฝดชาวสยาม อิน-จัน

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำนาใกล้ ๆ กับพระราชวังพญาไท

9 มกราคม 2559

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำนาใกล้ ๆ กับพระราชวังพญาไท ซึ่งในปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลราชวิถี


ขบวนแห่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข

9 มกราคม 2559

ขบวนแห่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข

คณะรัฐมนตรีชุดพระยาพหลพยุหเสนา

9 มกราคม 2559

คณะรัฐมนตรีชุดพระยาพหลพยุหเสนา ปีพ.ศ.2476

หนุ่มชาวบ้านสมัยก่อน

9 มกราคม 2559

หนุ่มชาวบ้านสมัยก่อน


หญิงชาวบ้านสมัยก่อน

9 มกราคม 2559

หญิงชาวบ้านสมัยก่อน

กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

9 มกราคม 2559

กรมพระจันทบุรีนฤนาถดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัชกาลที่ 6

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

9 มกราคม 2559

เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พระองค์แรก ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรกที่เป็นคนไทย