ภาพบุคคล

แฝดสยามอิน-จัน

6 กรกฎาคม 2561

รูปแฝดชาวสยาม อิน-จัน

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำนาใกล้ ๆ กับพระราชวังพญาไท

9 มกราคม 2559

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำนาใกล้ ๆ กับพระราชวังพญาไท ซึ่งในปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลราชวิถี


ขบวนแห่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข

9 มกราคม 2559

ขบวนแห่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข

คณะรัฐมนตรีชุดพระยาพหลพยุหเสนา

9 มกราคม 2559

คณะรัฐมนตรีชุดพระยาพหลพยุหเสนา ปีพ.ศ.2476

หนุ่มชาวบ้านสมัยก่อน

9 มกราคม 2559

หนุ่มชาวบ้านสมัยก่อน


หญิงชาวบ้านสมัยก่อน

9 มกราคม 2559

หญิงชาวบ้านสมัยก่อน

กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

9 มกราคม 2559

กรมพระจันทบุรีนฤนาถดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัชกาลที่ 6

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

9 มกราคม 2559

เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พระองค์แรก ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรกที่เป็นคนไทย