ช้าง

พลายมงคลในขบวนแห่โล้ชิงช้า

25 ตุลาคม 2561

พลายมงคลแต่งตัวเป็นช้างเอราวัณ (มี ๓ หัว) เข้ากระบวนแห่ราชพิธีโล้ชิงช้า พ.ศ. ๒๔๓๗