ไปรษณียบัตร

ไปรษณียบัตร

29 ตุลาคม 2561

ไปรษณียบัตรหรือ postcard ปลายสมัย ร.๕ จัดส่งจากกรุงเทพฯไปยังเมืองปีเตอร์สเบิก