ธนบัตรในหลวงรัชกาลที่ 9

ธนบัตรในหลวงรัชกาลที่ 9

15 พฤศจิกายน 2559

ภาพชุดวิวัฒนการธนบัตรไทย ประมวลภาพธนบัตรไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 โดยทั้งหมดเป็นธนบัตรที่ถูกจัดทำขึ้น และนำมาใช้ในสังคมไทย ตั้งแต่ครั้งพระองค์ขึ้นครองราชย์จวบจนถึงปัจจุบัน