วัฒนธรรมจีน

พิธีศพของชาวจีน จ.อุทัยธานี

22 ตุลาคม 2561

พิธีศพของชาวจีน จ.อุทัยธานี ก่อนนำศพไปบรรจุในสุสาน

พิธีสวดกงเต๊ก

5 พฤศจิกายน 2558

พระภิกษุนิกายมหายานทำพิธีสวดกงเต๊ก จากเครื่องแต่งกายเสื้อราชปะแตนของชายสูงอายุ (ทางขวา) น่าจะเป็นงานของผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นคนไทย ที่มา : แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. บ่ บั๊ด บ่ ย้ง ก้ง วัฒนธรรมไทยจีน:ไม่รู้ต้องแสวง.--กรุงเทพฯ:สีดา, 2547.

พิธีกงเต๊ก

5 พฤศจิกายน 2558

ในงานศพ ลูกหลานกำลังจะเดินขึ้นสะพาน สังเกตเครื่องกระดาษกงเต๊กซึ่งจำลองของใช้แบบ Old Fashion ที่มา : แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. บ่ บั๊ด บ่ ย้ง ก้ง วัฒนธรรมไทยจีน : ไม่รู้ต้องแสวง.--กรุงเทพฯ:สีดา, 2547.


เครื่องกระดาษกงเต๊ก

5 พฤศจิกายน 2558

ภาพถ่ายเก่าแสดงเครื่องกระดาษกงเต๊ก ตามยุคสมัย เช่น รถยนต์ เรือ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง เป็นต้น ที่มา : แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. บ่บั๊ดบ่ย้งก้ง วัฒนธรรมไทยจีน : ไม่รู้ต้องแสวง.--กรุงเทพฯ:สีดา, 2547.