โบราณสถาน

เขตพื้นที่แก่งผาได

16 พฤศจิกายน 2558

แผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายจัดทำขึ้นเพื่อแสดงเขตในพื้นที่แก่งผาได จากหนังสือ เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา

แม่นํ้าน่าน

16 พฤศจิกายน 2558

แม่นํ้าน่านไหลผ่านกลางเมืองพิษณุโลก มองเห็นยอดพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุกับแม่น้ำน่าน ภาพจากหนังสือพิษณุโลกของเรา โดย หวน พินธุพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๔

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

16 พฤศจิกายน 2558

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก ศูนย์กลางสำคัญของราชสำนักฝ่ายเหนือ จากหนังสือ ฟื้นฝอยหาตะเข็บ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้แต่ง