ภาพพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)

13 ธันวาคม 2558

ภาพด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร


พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

13 พฤศจิกายน 2558

ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน

13 พฤศจิกายน 2558

ภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารจัดแสดง


พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ "สบันงา"

พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา