ชุดเสือป่า

กองมณฑลพิษณุโลกที่เดินทางมาร่วมงาน ณ สโมสรเสือป่า เมื่อ พ.ศ.2456

11 พฤศจิกายน 2558

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินที่เป็นสนามม้าของพระราชวังสวนดุสิตให้เป็นที่ชุมนุมเสือป่าและลูกเสือ ที่ดินที่พระราชทานให้เป็นที่ชุมนุมเสือป่าและลูกเสือมีบริเวณกว้างอยู่หน้าสโมสรติดกับลานพระบรมรูปทรงม้า ด้านหลังติดกับพระราชอุทยานซึ่งบั

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องเต็มยศนายกองใหญ่ เสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ พระหัตถ์คือไม้เท้าเสือป่า

16 พฤศจิกายน 2558

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเกียรติศักดิ์ทหารเสือ ซึ่งนำแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เมื่อประมาณ 40 ปี มาแล้ว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมาชิกเสือป่ารุ่นแรก

11 พฤศจิกายน 2558

ภายหลังได้ประกาศตั้งกองพลสมัครซึ่งพระราชทานชื่อว่า กองเสือป่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ.130 ต่อมาได้มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองเสือป่ามีจำนวนมากพอที่จะตั้งเป็นกองร้อยได้กองหนึ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ


ทรงฉลองพระองค์ชุดเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์

11 พฤศจิกายน 2558

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯมาอบรมสั่งสอนวิชาการทหารเกี่ยวกับ หน้าที่แก่เสือป่า ณ สโมสรเสือป่าทุกบ่ายวันเสาร์ และเจ้าหน้าที่เสือป่าได้รวบรวมเรื่องราวที่ทรงบรรยายจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มเรียกว่า แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ

ทรงฉลองพระองค์ชุดนายพลเสือป่า

11 พฤศจิกายน 2558

ทรงฉลองพระองค์ชุดนายพลเสือป่า จากหนังสือ จามจุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

พระนางเธอลักษมีลาวัณ ในฉลองพระองค์ชุดเสือป่า

11 พฤศจิกายน 2558

พระนางเธอลักษมีลาวัณ ในฉลองพระองค์ชุดเสือป่า หม่อมเจ้าหญิงมีลาวัณ วรวรรณ เป็นนายหมวดเอกพิเศษสังกัดกองร้อยหลวง กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ จากหนังสือ จามจุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554


สมเด็จพระนางเจ้้าอินทรศักดิศจีพระราชวรชายา ในฉลองพระองค์ชุดเสือป่า

11 พฤศจิกายน 2558

สมเด็จพระนางเจ้้าอินทรศักดิศจี พระราชวรชายา ได้รับพระราชทานยศนายกองเอกเสือป่าม้าหลวง จากหนังสือ จามจุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

เนตรนารีรุ่นแรกของวังหลัง พ.ศ.2458

16 พฤศจิกายน 2558

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชดำริว่าสมควรให้มีการอบรมบ่มนิสัย ผู้หญิงด้วยภรรยาเสือป่า เรียกว่าสมาชิกแม่เสือ โดยรับสมัครบรรดาสตรีที่มีส่วนมากเป็นบุตรและภรรยาของเสือป่า สมาชิกแม่เสือมีหน้าที่จัดหาเสบียงและเวชภัณฑ์ส่งให้กับกองเสือป่