สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ภาพท่าเตียน

เจ้าหมื่นไววรนารถ (บุศร) หรือ นายบุศย์มหินทร์ (บุศย์ เพ็ญกุล)

17 ธันวาคม 2558

เจ้าหมื่นไววรนารถ (บุศร) หรือ นายบุศย์มหินทร์ (บุศย์ เพ็ญกุล) ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

โรงเรียนราชีนี

17 ธันวาคม 2558

โรงเรียนราชีนีคณะครูและนักเรียน

วัดโพธิ์

17 ธันวาคม 2558

วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


ห้างขายยาท่าเตียน

17 ธันวาคม 2558

ห้างขายยาท่าเตียน

ประตูพุฒตาล

17 ธันวาคม 2558

แสดงตึกแถวถนนมหาราชที่สร้างขึ้นสมัยในรัชกาลที่ 5 ตรงบริเวณปากซอยท่าเตียน ซึ่งตรงกับประตูเมืองที่มีนามว่า "ประตูพุฒตาล"

กระทรวงพาณิชย์ สน.พระราชวัง

17 ธันวาคม 2558

กระทรวงพาณิชย์ สน.พระราชวัง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)


ถนนท้ายวัง

17 ธันวาคม 2558

พระบรมมหาราชวัง ด้านท้ายวังเป็นเขตกั้นระหว่างพระบรมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนฯ

แผงลอยด้านตรงข้ามกำแพงวัง ใกล้ตลาดท่าเตียน

17 ธันวาคม 2558

แผงลอยด้านตรงข้ามกำแพงวัง ใกล้ตลาดท่าเตียน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

17 ธันวาคม 2558

กรุงเทพมหานคร (พระนคร) | Bangkok ถ่ายเมื่อปี ค.ศ.1964 (พ.ศ.๒๕๐๗) Image Source: Peter Komada, United States จากเพจ 77PPP