ภาพท่าเตียน

เจ้าหมื่นไววรนารถ (บุศร) หรือ นายบุศย์มหินทร์ (บุศย์ เพ็ญกุล)

17 ธันวาคม 2558

เจ้าหมื่นไววรนารถ (บุศร) หรือ นายบุศย์มหินทร์ (บุศย์ เพ็ญกุล) ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

โรงเรียนราชีนี

17 ธันวาคม 2558

โรงเรียนราชีนีคณะครูและนักเรียน

วัดโพธิ์

17 ธันวาคม 2558

วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


ห้างขายยาท่าเตียน

17 ธันวาคม 2558

ห้างขายยาท่าเตียน

ประตูพุฒตาล

17 ธันวาคม 2558

แสดงตึกแถวถนนมหาราชที่สร้างขึ้นสมัยในรัชกาลที่ 5 ตรงบริเวณปากซอยท่าเตียน ซึ่งตรงกับประตูเมืองที่มีนามว่า "ประตูพุฒตาล"

กระทรวงพาณิชย์ สน.พระราชวัง

17 ธันวาคม 2558

กระทรวงพาณิชย์ สน.พระราชวัง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)


ถนนท้ายวัง

17 ธันวาคม 2558

พระบรมมหาราชวัง ด้านท้ายวังเป็นเขตกั้นระหว่างพระบรมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนฯ

แผงลอยด้านตรงข้ามกำแพงวัง ใกล้ตลาดท่าเตียน

17 ธันวาคม 2558

แผงลอยด้านตรงข้ามกำแพงวัง ใกล้ตลาดท่าเตียน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

17 ธันวาคม 2558

กรุงเทพมหานคร (พระนคร) | Bangkok ถ่ายเมื่อปี ค.ศ.1964 (พ.ศ.๒๕๐๗) Image Source: Peter Komada, United States จากเพจ 77PPP