อยุธยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

16 มีนาคม 2561

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

หอวิฑูรทัศนา

18 พฤศจิกายน 2558

หอวิฑูรทัศนา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรโขลงช้างป่าและภูมิประเทศโดยรอบพระราชวังเป็นหอสูง 3 ชั้นทาสีเหลืองสลับแดงพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญเป็นพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ

ประตูฉนวนพระราชวังกรุงศรีอยุธยา

18 พฤศจิกายน 2558

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับจากพระราชวังกรุงศรีอยุธยา โดยทางประตูฉนวนซึ่งประดับด้วยดอกไม้สด(ข้อมูลจากภาพ) เป็นประตูที่นำเข้าไปสู่พระที่นั่งชื่อ ประตูมหาไตรภพรสทวารอุทก(ประตูมหาไชยพยนต์ทวารอุทก) ที่มา : https://www.facebook


ชาวบางปะอินกับเรือ พาหนะหลักในสมัยนั้น

18 พฤศจิกายน 2558

บาทหลวงชาวฝรั่งเศสถึงกับบันทึกเอาไว้ด้วยความตื่นตาว่า “ในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยเรือ จะไปไหนต่อไหนก็แน่นไปหมด จนไม่สามารถแหวกทางผ่านกันไปได้ หากไม่ชำนาญ ทั้งที่เรือแน่นขนัดจอแจเช่นนี้ ก็ไม่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่ง”

พระราชวังกรุงศรีอยุธยา

8 มกราคม 2559

พระราชวังกรุงศรีอยุธยา ทำตามรากเดิมด้วยเครื่องไม้ เมื่อพระราชพิธีรัชมงคล (ข้อมูลจากภาพ) เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงดำรงสิริราชสมบัติได้ยั่งยืนยาวนานเท่ารัชพรรษาสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเส

ชุมชนเรือนแพที่แม่น้ำป่าสักที่กรุงเก่า

8 มกราคม 2559

เรือนแพ คือ เรือนที่เคยตั้งอยู่บนแพในน้ำแล้วยกขึ้นมาปลูกบนบก ในอดีตชาวบ้านนิยมปลูกเรือนแพเรียงกันไปริมฝั่งลำน้ำ หันหน้าเรือนออกสู่แม่น้ำ ซึ่งเป็นทางสัญจรสำคัญเช่นเดียวกับถนนในปัจจุบัน


พลับพลาตรีมุข พระราชวังกรุงศรีอยุธยา

8 มกราคม 2559

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสังเวยอดีตมหาราช ณพลับพลาตรีมุข พระราชวังกรุงศรีอยุธยา (ข้อมูลจากภาพ) พลับพลาตรีมุขไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใดและถูกทำลายลงเมื่อใด พบแต่ซากฐาน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชวังบางปะอิน

8 มกราคม 2559

พื้นที่ของพระราชวังบางปะอินนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วน ได้แก่เขตพระราชฐานชั้นนอกพระที่นั่งวโรภาษพิมานเขตพระราชฐานชั้นนอกนั้นเป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สำหรับการออกมหาสมาคมหรือประกอบพระราชพิธีต่างๆณพระที่นั่งองค์นี้จนถึงปัจจุบัน

วัดพระราม กลางบึงพระรามยามหน้าแล้ง

8 มกราคม 2559

วัดพระราม ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวังทางด้านทิศตะวันออก ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามกับวิหาร พระมงคลบพิตร คาดว่าถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1912 ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร ซึ่งเป็นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระร