สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

หนังสือวันเด็ก

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2502

16 พฤศจิกายน 2558

มีเรื่องราวที่น่าสนใจ คำแนะนำเกี่ยวกับการระวังอนามัยของเด็ก บริการแก้ไขปัญหาจิตใจเด็ก พ่อแม่กับการพาเด็กมาสถานแนะนำปัญหาเด็ก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทดสอบปัญญา ธรรมชาติของเด็กกับการเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมในครอบครัวกับการอบรมเด็ก บทสนทนาระหว่างมารดากับแพท

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2503

16 พฤศจิกายน 2558

เนื้อหาสาระประกอบด้วยบทความต่างๆ ในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ภาวะทางร่างกายจิตใจและลักษณะทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่น การไขข้อข้องใจของแม่ที่มีต่อลูกกำลังโตเป็นวัยรุ่น หลักการปฎิบัติในการเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่อย่างมีความสุข ที่มา : http://lib

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2504

9 มกราคม 2559

ในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการเพิ่มเรื่องสั้นแสดงภาพชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และวิธีแก้ปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเด็กเข้าไว้ด้วย เนื้อหาที่สำคัญ ในเล่มแนวทางการเลี้ยงดูลูกในด้านต่างๆ อาทิ การเรียน การเพาะนิสัยที่ดี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การทำตนให้เป็นที


หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2505

9 มกราคม 2559

สาระที่สำคัญในหนังสือเพื่อเป็นการพัฒนาการ ฟัง ดู และอ่านในชีวิตประจำวัน ข้อคิดสำหรับพ่อแม่ มีแนวทางให้ผู้ใหญ่รู้จักจัดหาและแนะนำสิ่งดีๆ ที่เด็กสนใจรับรู้รับชมจากสื่อต่างๆ มีสาระบันเทิง เรื่องสั้นละวรรณคดี เพื่อให้คำรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2506

9 มกราคม 2559

หนังสือชื่อ ของขวัญวันเด็ก พ.ศ.2506 ทางราชการได้ให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนถึงปี พ.ศ. 2506 และได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2508

9 มกราคม 2559

สาระความรู้บันเทิงภายในเล่มประกอบด้วย บทความธรรมะ เรื่องโพชฌงค์ของยุวชน นิทาน เช่น พระธิดาพระอาทิตย์ บทเพลงที่นำมาตีพิมพ์ได้อัญเชิญเพลงพระรารชนิพนธ์รวม 5 เพลง พร้อมด้วยเพลงไทยเดิมที่เปี่ยมด้วยเพลงไทยเดิมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าด้านวรรณศิลป์จำนวนหลายเพลง เรื่อ


หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2509

9 มกราคม 2559

เรื่องทีตีพิมพ์ในเล่มประกอบด้วย คำประพันธ์ร้อยกรอง เรื่องการจัดงานวันเด็ก บทความธรรมะ เรื่องอัธยาศัยเพริศพริ้ง เรื่องสั้น เช่น เรื่องหนูครึ้ม ฯลฯ นิทาน เช่นเรื่องหลวิไชย – คาวี บทเพลงที่นำมาตีพิมพ์มีทั้งเพลงไทยเดิมและไทยสากล เช่น พัดชา ฝรั่งรำเท้า เยาว

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2510

9 มกราคม 2559

สาระความรู้และความบันเทิงในเล่มประกอบด้วย คำประพันธ์ร้อยกรอง เรื่องมิ่งกับขวัญ บทความเกี่ยวกับธรรมะ เรื่องดีเป็นแก้ว เรื่องสั้น เช่น เรื่องฝันร้าย แม่รักลูก คำกลอนประกอบภาพ เรื่องอุดหูขโมยกระดิ่ง สัตว์ป่ารำพึง นิทานเรื่องพระรถ–เมรี ความรู้รอบตัวเ

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2511

9 มกราคม 2559

เรื่องที่ตีพิมพ์ในเล่มมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เกี่ยวกับเรื่องของเด็กเพื่อให้น่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาตามประเภทและลักษณะคำประพันธ์ อาทิ คำประพันธ์สำหรับเด็กเป็นบทร้อยกรองทั้งหมด หมวดนิทานเรื่อง พระเจ้าเรือนทอง คำกลอนประกอบภาพ เรื่องคุณค่าของป