ภาพโบราณวัตถุ

รอยพระบาทคู่

18 พฤศจิกายน 2558

รอยพระบาทคู่ที่วัดศรีดคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมอยู่บนเขาพระบาทเมืองศรีสัชนาลัย แต่ถูกย้ายไปเมื่อพระยุทธิษฐิระสวามิภักดิ์ยอมขึ้นกับพระเจ้าติโลกราช จากหนังสือฟื้นฝอยหาตะเข็บพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้แต่ง

เหรียญเงินฟูนัน

18 พฤศจิกายน 2558

เหรียญเงินฟูนันด้านหน้ามีตราพระอาทิตย์ ด้านหลังมีรูปศรีวดสะ(ปราสาท) อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว ทวีปทั้งสี่ สวัสดิกะและกลองสองหน้า (บัณเฑาะว์) จากหนังสือประวัติศาสตร์ไทยจากคนไทยทิ้งแผ่นดินถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 247

สิ่งของเครื่องใช้ที่ฝังรวมกับโครงกระดูกมนุษย์

18 พฤศจิกายน 2558

สิ่งของเครื่องใช้ที่ฝังรวมกับโครงกระดูกมนุษย์ขุดพบที่แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเก่า กาญจนบุรี จากหนังสือประวัติศาสตร์ไทย จากคนไทยทิ้งแผ่นดินถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475