ภาพสื่อในอดีต

การแสดงละครเรื่องนิทราชาคริต

18 พฤศจิกายน 2558

การแสดงละครเรื่องนิทราชาคริตในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2435

การแสดงละครเรื่องชิงนาง

9 มกราคม 2559

การแสดงละครเรื่องชิงนาง

การแสดงละครเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

9 มกราคม 2559

การแสดงละครเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง


ปกนิยายเรื่อง ทางนรก

9 มกราคม 2559

ปกนิยายเรื่อง ทางนรก พิมพ์เมื่อ 1 กรกฏาคม 2476 ห้องสมุด พ.อ.สมชาย หอมจิตร สไลด์เอนก1992

วิจิตรวรรณกรรม เฉลิมวุฒิ วาดปก

9 มกราคม 2559

วิจิตรวรรณกรรม เฉลิมวุฒิ วาดปก สำนักพิมพ์เพลินจิตต์ พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2492 (ห้องสมุดเอนก นาวิกมูล)

ปกละครร้องเรื่อง จันทร์เจ้าขา ของพรานบูรพ์

9 มกราคม 2559

ปกละครร้องเรื่อง จันทร์เจ้าขา ของพรานบูรพ์ วาดปกโดย ลิมวุฒิ นาย ต.เง๊กชวน จัดพิมพ์ ไม่ระบุปีพิมพ์ ต้องเทียบจากละครร้องร่วมสมัยอื่น ๆ เช่น ห้วยแก้ว (ชุดนั้น เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน วาดปก) อนุมานว่าวาดราว พ.ศ.2477-2479


ปกของรักตกตม วาดโดยลิมวุฒิ

9 มกราคม 2559

ปกของรักตกตม วาดโดยลิมวุฒิ พิมพ์ราวช่วง พ.ศ.2490 (ไม่ระบุปีพิมพ์ต้องอนุมานเอาเอง) ห้องสมุด เอนก นาวิกมูล

ปกและภาพประกอบนิตยสารสมานมิตร

9 มกราคม 2559

ปกและภาพประกอบนิตยสารสมานมิตร บรรเทอง ที่เฉลิมวุฒิเป็นคนวาด เจ้าของและผู้จัดการ ฉบับที่ 1 เมษายน 2470 ปีที่1 เล่ม 7 ห้องสมุด เอนก นาวิกมูล

ปกนิยายเรื่องห้วงรักเหวลึก วาดโดยเฉลิมวุฒิ

9 มกราคม 2559

ปกนิยายเรื่องห้วงรักเหวลึก วาดโดยเฉลิมวุฒิ เล่มที่ 23 ไม่ระบุปีพิมพ์ (เทียบจากเล่มอื่น ๆ อนุมานว่าอยู่ในช่วง พ.ศ. 2492)