สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ภาพสื่อในอดีต

การแสดงละครเรื่องนิทราชาคริต

18 พฤศจิกายน 2558

การแสดงละครเรื่องนิทราชาคริตในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2435

การแสดงละครเรื่องชิงนาง

9 มกราคม 2559

การแสดงละครเรื่องชิงนาง

การแสดงละครเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

9 มกราคม 2559

การแสดงละครเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง


ปกนิยายเรื่อง ทางนรก

9 มกราคม 2559

ปกนิยายเรื่อง ทางนรก พิมพ์เมื่อ 1 กรกฏาคม 2476 ห้องสมุด พ.อ.สมชาย หอมจิตร สไลด์เอนก1992

วิจิตรวรรณกรรม เฉลิมวุฒิ วาดปก

9 มกราคม 2559

วิจิตรวรรณกรรม เฉลิมวุฒิ วาดปก สำนักพิมพ์เพลินจิตต์ พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2492 (ห้องสมุดเอนก นาวิกมูล)

ปกละครร้องเรื่อง จันทร์เจ้าขา ของพรานบูรพ์

9 มกราคม 2559

ปกละครร้องเรื่อง จันทร์เจ้าขา ของพรานบูรพ์ วาดปกโดย ลิมวุฒิ นาย ต.เง๊กชวน จัดพิมพ์ ไม่ระบุปีพิมพ์ ต้องเทียบจากละครร้องร่วมสมัยอื่น ๆ เช่น ห้วยแก้ว (ชุดนั้น เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน วาดปก) อนุมานว่าวาดราว พ.ศ.2477-2479


ปกของรักตกตม วาดโดยลิมวุฒิ

9 มกราคม 2559

ปกของรักตกตม วาดโดยลิมวุฒิ พิมพ์ราวช่วง พ.ศ.2490 (ไม่ระบุปีพิมพ์ต้องอนุมานเอาเอง) ห้องสมุด เอนก นาวิกมูล

ปกและภาพประกอบนิตยสารสมานมิตร

9 มกราคม 2559

ปกและภาพประกอบนิตยสารสมานมิตร บรรเทอง ที่เฉลิมวุฒิเป็นคนวาด เจ้าของและผู้จัดการ ฉบับที่ 1 เมษายน 2470 ปีที่1 เล่ม 7 ห้องสมุด เอนก นาวิกมูล

ปกนิยายเรื่องห้วงรักเหวลึก วาดโดยเฉลิมวุฒิ

9 มกราคม 2559

ปกนิยายเรื่องห้วงรักเหวลึก วาดโดยเฉลิมวุฒิ เล่มที่ 23 ไม่ระบุปีพิมพ์ (เทียบจากเล่มอื่น ๆ อนุมานว่าอยู่ในช่วง พ.ศ. 2492)