ภาพที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)

13 ธันวาคม 2558

ภาพด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

วังวินด์เซอร์

6 กรกฎาคม 2561

วังวินด์เซอร์ หรือ วังประทุมวัน, วังกลางทุ่ง, วังใหม่


พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

13 พฤศจิกายน 2558

ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

ภายในอาคารจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ

4 มกราคม 2559

ภายในอาคารจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ